دسته بندی

تعمیر ترازوی دیجیتالی

گروه: تجهیزات

کارینا صنعت دارای کادری مجرب در زمینه تعمیر ترازو دیجیتالی در مدل ها و ظرفیت های مختلف می باشد .
نحوه هماهنگی با کارشناسان تعمیر ترازو صنعتی:
ابتدا ضمن تماس با واحد خدمات و معرفی نوع و ظرفیت ترازو دیجیتالی که نیاز به تعمیر دارد و همچنین نوع ایراد ترازو ، همکاران ما با توجه به مدل ترازوی شما کارشناس
مربوطه برای تعمیر ترازوی صنعتی را معرفی می نماید .

۰ ریال

تعمیر ترازوی دیجیتالی

تعمیر ترازوی دیجیتالی

کارینا صنعت دارای کادری مجرب در زمینه تعمیر ترازو دیجیتالی در مدل ها و ظرفیت های مختلف می باشد .


نحوه هماهنگی با کارشناسان تعمیر ترازو صنعتی:

ابتدا ضمن تماس با واحد خدمات و معرفی نوع و ظرفیت ترازو دیجیتالی که نیاز 
به تعمیر دارد و همچنین نوع ایراد ترازو ، همکاران ما با توجه به مدل ترازوی شما کارشناس

مربوطه برای تعمیر ترازوی صنعتی 
را معرفی می نماید .

در بعضی مواقع ترازو معرفی شده توسط مشتری برای تعمیر ترازو دیجیتال صنعتی امکان تعمیر در محل مشتری وجود ندارد وبرای این موارد همکاران ما شما را راهنمایی

نموده تا ضمن ارسال ترازو دیجیتال خود به ادرس شرکت ، در محل شرکت 
کارشناسان تعمیر ترازو دیجیتالی صنعتی اقدام به بررسی ترازو نموده وپس از تعمیر ترازو و تست

نهایی با مشتری ،جهت دریافت 
ترازو هماهنگی انجام می گیرد .

نکته مهم در تعمیر ترازو توسط کارشناسان در نظر گرفته می شود این است که باتوجه به میزان هزینه تعمیر ترازو دیجیتالی و ارزش خود ترازو ، در صورتی که هزینه منطقی

و معقول نباشد قبل از تعمیر با مشتری هماهنگ نموده و در صورت تایید مشتری 
اقدام به تعمیر ترازوی دیجیتالی می نمانید .

 

نظر شما