دسته بندی

دستگاه دوخت پلاستیکی صنعتی

گروه: تجهیزات

دستگاه دوخت نایلون برای دوخت انواع نایلون و پلاستیک کارایی دارد . اندازه المنت دستگاه دوخت نایلون خانگی 20 سانتی متر می باشد .این مدل دستگاه دوخت نایلون خانگی دارای 1 عدد المنت اضافه نیز می باشد که به راحتی قابل تعویض با المنت قبلی دستگاه دوخت نایلون و نایلکس می باشد . کاربرد این مدل دستگاه پرس نایلون برای بسته بندی و پرس نایلون و پلاستیک ها می باشد .

۰ ریال

دستگاه دوخت پلاستیکی صنعتی

دستگاه دوخت پلاستیکی صنعتی

دستگاه دوخت نایلون برای دوخت انواع نایلون و پلاستیک کارایی دارد . 

اندازه المنت دستگاه دوخت نایلون خانگی 20 سانتی متر می باشد .

این مدل دستگاه دوخت نایلون خانگی دارای 1 عدد المنت اضافه نیز می باشد که به راحتی قابل تعویض با المنت قبلی دستگاه دوخت نایلون و نایلکس می باشد . 

کاربرد این مدل دستگاه پرس نایلون برای بسته بندی و پرس نایلون و پلاستیک ها می باشد . 

دستگاه پرس پلاستیک دارای درجه قابل تنظیم می باشد که با توجه به اندازه و ضخامت نایلون ها درجه را تنظیم نموده تا پس از دوخت پلاستیک به طور اتومات رله عمل کرده و المنت

قطع می گردد و دوخت نایلون کامل می شود . 

پیشنهاد ما به شما در رابطه با بررسی قیمت دستگاه دوخت ارائه شده با سایر مدل های دستگاه دوخت پلاستیک این است ابتدا از سایت ما بازدید نمایید و ضمن بررسی سایر مدل ها با توجه

به نیاز کاری خود اقدام به خرید دستگاه دوخت پلاستیک صنعتی مدنظرتان نمایید . 

نظر شما

سایر موارد پیشنهادی